All posts by Bijles Den Haag

Remedial Teacher Den Haag

In het kort over remedial teaching den haag:

WatNederlands / Taal / begrijpend lezen
Voor wie1 leerling (groep 4 t/m 8)
WaarNoordwal 10
WanneerOp het met de docent afgesproken tijdstip
KostenAfhankelijk van het traject.

Bijles Den Haag, sinds kort EigenWijze Helden, biedt remedial teaching. Dit is het geven van toegespitste didactische hulp op basis van een onderliggende hulpvraag. Vaak wordt dit ingezet na een doelgericht onderzoek en blijkt dat het leerproces van een kind lager is dan verwacht of  in sommige gevallen, gewenst.

We passen gespecialiseerde behandelingstechnieken toe om de problematiek van het kind zo effectief mogelijk onder de knie te krijgen. Deze aanpak richt zich echter niet alleen op het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde, maar biedt ook soelaas bij het groeien van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Wilt u dat uw kind niet achterloopt of is er sprake van een kleine achterstand, dan komt begrijpend lezen lessen of naschoolse ondersteuning klassen goed van pas. Extra klasssiekale lessen door echte docenten.

Voor wie is remedial teaching Den Haag?

Bijles heeft een aantal voordelen.

 1. Voor kinderen met taalproblemen; van woordenschat tot zinscontructie.
 2. Voor kinderen met leesproblemen; denk aan startend lezen tot intensief begrijpend lezen.
 3. Voor kinderen met problemen op het gebied van spelling; lettergrepen, alfabetisering, etc.
 4. Kinderen waarbij Nederlands de tweede taal is (thuis wordt een andere taal gesproken).

Werkwijze

Heeft u het vermoeden dat uw kind vastloopt in het onderwijs? Gaat het op het gebied van taal of rekenen niet voldoende mee? Dan kunt u als ouder een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen. Dit heeft als doeleinde de hulpvraag helder te krijgen en daarmee te bepalen of de leerling geholpen kan worden. Neemt u tijdens dit gesprek graag alle relevante gegevens mee. Daarbij ook de contactgegeven van de schooljuf/meester. U kunt denken aan de toetsgegevens van school, mogelijke eerdere RT-verslagen en/of onderzoeksresultaten.


Overweegt u Remedial Teaching?

Zodra er na het kennismakingsgesprek een duidelijk beeld is gecreerd en is geleid tot een concrete hulpvraag stellen we een behandelingsplan op. Dit plan betreft doorgaanse een 12-weken traject waarin wij wekelijkse sessies van 60 minuten het de leerling houden. De begeleiding is altijd één op één. Wel kunnen we in overleg ervoor kiezen om kortere sessies van 45 minuten te houden. Dit gebeurt echter alleen bij de jongere leerlingen al dan niet met een korte aandachtsspanne. Op verzoek kan de leerling ook op school begeleid worden.
We maken gebruik van verschillende remediale instrumenten en methodieken. We geven huiswerk mee en werken parallel aan de sessies ook aan hun zelfbeeld.
Op ongeveer 75% van het traject volgt een evaluatie om te vast te stellen of de gedefineerde doelen nog haalbaar zijn. We kijken dan gelijk of het volledige traject nodig is of dat het plan doorgezet moet worden.

We nemen contact met u op

Vul het onderstaande contactformulier in en wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld met betrekking tot remedial teaching.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Uw telefoonnummer

  Waar gaat uw vraag over:
  Individuele BijlesRekenlesNaschoolse ondersteuning (basisschool)Begrijpend Lezen lessenCoaching & Begeleidingoverig

  Nieuwe Schooljaar 2018/2019

  Er zijn een aantal veranderingen die in het schooljaar van 2018/2019 zullen worden doorgevoerd.

  De tarieven

  De tarieven voor de lessen zullen worden verhoogd. We zijn in 2017 enorm gegroeid, we hebben diverse locaties en zijn verschillende samenwerkingen aangegaan. Deze groei is natuurlijk enorm welkom, maar heeft ook voor wat (risicovolle) inzichten gezorgd. Zo blijkt dat we teveel van onze eigen middelen ter beschikking stellen zonder hier wat voor terug te krijgen. Helaas hebben we (nog) geen subsidies, dus moeten we het volledig doen van de opbrengsten. Om dit mooie werk te kunnen blijven doen moeten we dus de tarieven aanpassen.

  Nachoolse ondersteuning

  HIeronder leest u wat de tarief wijziging is voor komend schooljaar.

  2017/ 2018 2018 / 2019
  4 lessen per maand €36 €45
  8 lessen per maand €60 €75
  16 lessen per maand €108 €130

  Begrijpend lezen lessen

  Hieronder leest u wat de tarief wijziging is voor komend schooljaar.

   NOORDWAL 10 2017/ 2018 2018 / 2019
  4 lessen per maand €48 €55
  YPENBURG 2017/ 2018 2018 / 2019
  4 lessen per maand €50 €50

  (tip!) Volledig Engels werkwoorden overzicht

  Via bol.com kan je een enorm handig schema aanschaffen waarop alle uitleg van de Engelse werkwoorden vermeld staat. Dit kost €8,25.

  Dit schema heeft als voordelen:

  • in een oogopslag de vervoeging van de regelmatige en de belangrijkste onregelmatige werkwoorden van het Engels
  • verduidelijking van de uitleg door een groot aantal voorbeeldzinnen
  • uitklapkaart met handig A4-formaat
  • zes geplastificeerde pagina’s
  • voorzien van perforaties
  • onverslijtbaar
  • afwasbaar

   

  Present Perfect Uitleg

  Present Perfect Uitleg – De present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) gebruik je wanneer er een connectie is met het verleden en het heden. Dit kan in twee gevallen.

  1. Er is iets gedaan of gebeurt waarvan het (gevolg) nu nog steeds merkbaar is. Wanneer het gebeurt is, is niet van belang.

  He has taken a dump and it still smells!
  Hij heeft gepoept en stinkt er nog steeds!

  This dude has eaten it all and did not even ask!
  Deze gozer heeft alles opgegeten en heeft het niet eens gevraagd!

  In de tweede zin is er geen direct woord die aanduidt dat het nog steeds merkbaar is. In dit geval moeten we logisch nadenekn. De gozer heeft in het verleden opgegeten en dat is nog steeds merkbaar, omdat er op dit moment irritatie wordt uitgesproken.

  2. Wanneer we zeggen dat er iets in het verleden is begonnen en nu nog bezig is. Signaalwoorden zijn vaak “for” of “since”.

  He has begged for an Xbox since this december.
  Hij smeekt sinds december al om een Xbox.

  For the last 10 years his dog has eaten wild pidgeons.
  De afgelopen 10 jaar eet zijn hond wilde duiven.

   

  Some of Any

  TELBARE EN ONTELBARE NAAMWOORDEN

  Voordat we kunnen bepalen of het some of any moet zijn, moeten we leren wat het verschil is tussen telbare en ontelbare naamwoorden (in het Engels; countable & uncountable nouns).

  Telbare zelfstandige naamwoorden betekent dat er een getal voor staat of kan staan, zoals bij kopstoten. Ze hebben een enkelvoudige én meervoudige vorm. Hoeveelheid kan hier door het getal worden aangegeven.

  (Nederlands)

  Telbare naamwoorden
  Enkelvoudig – Één kopstoot
  Meervoudig – Twee kopstoot

  (Engels)

  Countable nouns
  Singular – a headbutt
  Plural – two headbutts

  Ontelbaar zelfstandige naamwoorden zijn woorden die niet te tellen zijn, alleen te wegen of meten. Ze hebben alleen een enkelvoudige vorm, zoals boter. Hoeveelheden worden niet aangegeven met een getal.

  (Nederlands)

  Ontelbare naamwoorden
  Enkelvoudig – Ik hou van boter
  EnkelvoudigIk voel liefde
  Enkelvoudig – Ik lus geen kaas

  (Engels)

  Uncountable nouns
  Singular – i like butter
  Singular – i feel love
  Singular – i don’t like cheese

  Maar hoe geven we dat de hoeveelheid aan van boter of liefde? We gebruiken woorden zoals schepje, beker, stuk, etc wanneer we het hebben over hoeveelheden van ontelbare zelfstandige naamwoorden .

  (Nederlands)

  Ontelbare znw met hoeveelheid
  Enkelvoudig – Een klontje boter
  Enkelvoudig – Een heleboel liefde
  Enkelvoudig – Een stuk pizza

  (Engels)

  Uncountable nouns with quantity
  Singular – a knob of butter
  Singular – a lot of love
  Singular – a slice of pizza

  SOME OF ANY

  We gebruiken “some” in bevestigende zinnen. Een zin geeft dan aan dat iets zo is. We gebruiken het bij zowel meervoudige telbare als ontelbare zelfstandige naamwoorden.

  (Nederlands)
  Er liggen een aantal drolletjes in de wc
  Ik ben wat geld kwijt

  (Engels)
  There are some turds in the toilet
  I lost some money

   

  We gebruiken vaak “any” in negatieve en vragende zinnen. Een negatieve zin geeft dan aan dat iets niet zo is. We gebruiken het bij zowel meervoudige telbare als ontelbare zelfstandige naamwoorden.

  (Nederlands)
  WOW, Hij heeft geen teennagels!
  Is er nog wat cola over?

  (Engels)
  WOW, he hasn’t got any toenails!
  Is there still any cola left?

  Voorzetsels

  Voorzetsels kun je onderverdelen in voorzetsels van tijd, van plaats en van beweging. Op deze pagina geven we van alle drie de soorten de meest voorkomende. Bij de voorzetsels die nogal eens voor verwarring zorgen geven we extra uitleg.

  At – On – In

  Tijd

  At gebruik je bij specifieke tijden

  We spreken bij de bios af – We meet at the movies

  On gebruik je bij dagen en data

  We laten op woensdag een tattoo zetten – We are getting a tattoo on wednesday

  In gebruik je gedurende periodes:

  We hebben een sneeuwballen gevecht gehouden in november – We have had a snowballfight in november.

  Plaats

  At gebruik je bij huisnummers en gebouwen

  Hij staat vast bij de snoepwinkel – He is most likely at the candystore

  On gebruik je bij wegen en oppervlaktes

  Hij is hoogstwaarschijnlijk op de snelweg – He is most likely on the highway

  In gebruik je bij steden, provincies, landen, continenten en in ruimtes

  Hij is vast idn de studio aan het vloggen – He is probably vlogging at the studio

  Prepositions of time – voorzetsels van tijd

  Ik ben om vier uur uit
  I finish school at four o’clock
  We spreken af rond vieren
  We’ll meet around four o’clock
  Ik zie je tegen drieën
  I’ll see you by three
  We spreken af op een woensdag
  We meet on a wednesday
  Ik wil je jurk zien voor zaterdag
  I want to see your dress before Saturday
  Je hebt huisarrest voor een week
  You are grounded for a week

  vanaf juni
  from June
  sinds 2005
  since 2005
  gedurende de zomer
  during summer
  tot vanavond
  until / till tonight
  van 9.00 tot 17.00 uur
  from 9 to 5
  na drie jaar
  after three years

  Prepositions of place – voorzetsels van plaats

  boven de bank
  above the sofa
  onder de tv
  below the tv
  over de brug
  over the bridge
  onder mijn schoen
  under my shoe
  Meng je nou eens onder de mensen
  Mingle among people
  Hij verstopt zich tussen de bosjes
  He is hiding between the bushes
  naast de deur
  beside the door
  naast de ingang
  next to the entrance

  voor het museum
  in front of the museum
  achter zijn baas
  behind his boss
  met zijn meisje
  with his girl
  in het midden van de show
  in the middle of the show
  op straat
  on the street
  in de klas
  in the classroom
  op school
  at school

  Prepositions of actie – voorzetsels van beweging

  schreeuwen tegen
  yell at
  langs lopen
  walk by
  ruiken van een afstand
  smelling from a distance
  naar binnen lopen
  walk into

  rijden op
  drive on
  stappen op
  step onto
  uitschakelen
  switch off
  uit iets stappen
  step out of

  Dagplanner

  Huiswerk maken is soms erg vermoeiend. Dit komt omdat ondanks de inspanning het toch niet altijd goed gaat. Een van de belangrijkste elementen van goede cijfers een goede planning is. Hieronder zie je een voorbeeld van onze dagelijkse huiswerk planner. Deze vullen we vaak elke dag. Dit biedt overzicht wanneer we wel huiswerk kunnen doen en wanneer we er geen tijd voor hebben.

  Stap 1: begin met in te vullen wanneer je geen tijd hebt. (denk aan sport, tandsarts, school, eten, etc)

  Stap 2: kijk welk huiswerk je hebt voor morgen en welke toetsen je de komende dagen hebt.

  Stap 3: Kijk hoeveel uur je in totaal hebt. Ga je dit redden? Of moet je misschien een van verplichtingen van Stap 1 afzeggen?

  Stap 4: Vul het overzicht volledig in en hou je eraan 😉

  Wil je hem zelf printen en invullen? Download hem hier

  Bewaren

  Bewaren

  Ontkenning

  De ontkenning in het Engels is eigen redelijk simpel. Het is een kwestie van drie regels leren en weten hoe je het moet toepassen.

  De regels zijn:

  1. Herkennen van een ontkennende zin. In het Nederlands is dit als er staat dat iets niet zo is. Signaalwoorden zijn vaak: geen, niet, niets.
  2. Hulpwerkwoorden zoals kunnen (can), zullen (should) en mogen (may) en zijn (to be) zijn de uitzondering en krijgen “not” erachter
  3. Alle andere werkwoorden krijgen een vervoeging van to do + not + hele werkwoord.

  Engels Ontkenning uitleg

  Hieronder is een schema te zien die je kan doorlopen om te weten te komen hoe je iets moet vertalen.

  Probeer het zelf maar.

  Vertaal de volgende zinnen:

  Ezels eten geen kaas

  Ik kan wiskunde niet af maken (to finish)!

  Antwoorden

  Ezels eten geen kaas.

  1. Is het een ontkenning? Ja! Er staat dat ezels geen kaas lusten.

  2. Zit er het werkwoord kunnen in? Nee, het gaat om het werkwoord eten

  3. Zit er het werkwoord zijn in? Nee, het gaat om het werkwoord eten

  4. Gaat het om een ander werkwoord? Ja, namelijk eten (duh..)

  5. Dan is het to do + not + ww, dus: donkeys do not eat cheese.

   

  Ik kan mijn boeken niet verkopen

  1. Is het een ontkenning? Ja! Er staat dat ik Engels niet kan begrijpen.

  2. Zit er het werkwoord kunnen in? Ja, er staat kan begrijpen

  3. Dan is het can + not, dus: I can not sell my books.

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Onregelmatige werkwoorden (lijst)

  Hieronder volgt een lijst van de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden. Deze werkwoorden zijn in het hele werkwoord, verleden tijd en voltooide tijd telkens verschillen. Er zit geen logica in. Dit is de reden dat ze onregelmatig heden.

  De lijst bestaat uit 4 rijen.

  1. Het infinitief. Een duur woord voor het hele werkwoord. Als je het hele werkwoord los vertaald komt er nog “to” bij. Dit geldt niet in zinsverband. Bijvoorbeeld: Bijten in het engels is “to bite”, maar in een zin is het: They bite everyone (zij bijten iedereen)
  2. Verleden tijd. Iets wat eerder is gebeurd. Je kan hier elke persoonlijk voornaam woord voor zetten. Er verandert dan niks, bijvoorbeeld bijten: I bit, she bit, we bit. (Alleen het werkwoord to be is hier een uitzondering met I was, we were.)
  3. Voltooid deelwoord. De activiteit of handeling heeft al plaatsgevonden. Zij zijn gebeten. They were bitten.
  4. De vertaling in het Nederlands.

  Hier komt het rijtje vandaan die er moet worden opgedreund: Bijten – to bite, bit, bitten. Als je dit leert; alle 104 werkwoorden, kan je dus 104 werkwoorden vervoegen.

  Infinitief Verleden tijd Voltooid deelwoord Vertaling
  Enkelvoud en Meervoud Enkelvoud en Meervoud Enkelvoud en Meervoud Enkelvoud en Meervoud
  Beat Beat Beaten Slaan
  Become Became Become Worden
  Begin Began Begun Beginnen
  Bend Bent Bent Buigen
  Bet Bet Bet Wedden
  Bite Bit Bitten Bijten
  Bleed Bled Bled Bloeden
  Blow Blew Blown Blazen
  Break Broke Broken Breken
  Bring Brought Brought Brengen
  Build Built Built Bouwen
  Burn Burned Burned Branden
  Burst Burst Burst Barsten
  Buy Bought Bought Kopen
  Catch Caught Caught Vangen, halen
  Choose Chose Chosen Kiezen
  Come Came Come Komen
  Cost Cost Cost Kosten
  Creep Crept Crept Kruipen
  Cut Cut Cut Snijden
  Deal Dealt Dealt Delen
  Dig Dug Dug Graven
  Do Did Done Doen
  Draw Drew Drawn Trekken,tekenen
  Dream Dreamt Dreamt Dromen
  Drink Drank Drunk Drinken
  Drive Drove Driven Rijden, besturen
  Eat Ate Eaten Eten
  Fall Fell Fallen Vallen
  Feed Fed Fed Voeden
  Feel Felt Felt Voelen
  Find Found Found Vinden
  Fly Flew Flown Vliegen
  Forget Forgot Forgotten Vergeten
  Freeze Froze Frozen Vriezen
  Get Got Got Bekomen,worden
  Give Gave Given Geven
  Go Went Gone Gaan
  Grow Grew Grown Groeien
  Hang Hung Hung Hangen
  Have Had Had Hebben
  Hear Heard Heard Horen
  Hide Hid Hidden Verbergen
  Hit Hit Hit Slaan
  Hold Held Held Houden
  Hurt Hurt Hurt Bezeren
  Keep Kept Kept Houden
  Kneel Knelt Knelt Knielen
  Know Knew Known Kennen, weten
  Lay Laid Laid Leggen
  Lead Led Led Leiden
  Learn Learnt Learnt Leren
  Leave Left Left Laten, verlaten
  Lend Lent Lent Lenen
  Let Let Let Laten, huren
  Lie Lay Lain Liggen
  Light Lit Lit Aansteken
  Lose Lost Lost Verliezen
  Make Made Made Maken
  Mean Meant Meant Menen
  Meet Met Met Ontmoeten
  Mistake Mistook Mistaken Zich vergissen
  Mow Mowed Mown Maaien
  Pay Paid Paid Betalen
  Put Put Put Zetten
  Read Read Read Lezen
  Ride Rode Ridden Rijden
  Ring Rang Rung Bellen
  Rise Rose Risen Opstaan
  Run Ran Run Lopen
  Saw Sawed Sawn Zagen
  Say said said Zeggen
  See Saw Seen Zien
  Seek Sought Sought Zoeken
  Sell Sold Sold Verkopen
  Send Sent Sent (Ver)sturen
  Set Set Set Zetten, plaatsen
  Shake Shook Shaken Schudden
  Shine Shone Shone Schijnen
  Shoot Shot Shot Schieten
  Show Showed Shown Tonen
  Shut Shut Shut Sluiten
  Sing Sang Sung Zingen
  Sink Sank Sunk Zinken
  Sit Sat Sat Zitten
  Sleep Slept Slept Slapen
  Slide Slid Slid Glijden
  Smell Smelt Smelt Ruiken
  Speak Spoke Spoken Spreken
  Spell Spelt Spelt Spellen
  Spend Spent Spent Uitgeven
  Spit Spat Spat Spuwen
  Split Split Split Splitsen
  Spoil Spilt Spoilt Verspillen
  Spread Spread Spread Sprijden
  Spring Sprang Sprung Springen
  Stand Stood Stood Staan
  Steal Stole Stolen Stelen
  Stick Stuck Stuck Kleven
  Stink Stank Stunk Stinken
  Strike Struck Struck Slaan
  Swear Swore Sworn Zweren
  Sweep Swept Swept Vegen
  Swim Swam Swum Zwemmen
  Swing Swung Swung Schommelen
  Take Took Taken Nemen
  Teach Taught Taught Onderwijzen
  Tear Tore Torn Scheuren
  Tell Told Told Zeggen
  Think Thought Thought Denken
  Throw Threw Thrown Gooien
  Understand Understood Understood Begrijpen
  Undertake Undertook Undertaken Ondernemen
  Wake Woke Woken Wekken
  Wear Wore Worn Dragen
  Weep Wept Wept Wenen
  Win Won Won Winnen
  Wind Wound Wound Opwinden
  Write Wrote Written schrijven

  Present Simple

  Als je iets vertelt over feiten, gewoontes en/of regelmaat, gebruik je in het Engels de present simple. Letterlijk betekent dit de “tegenwoordig makkelijk”.

  Bijvoorbeeld:

  My neighbour smells like a wet dog.

  In deze zin staat een feit, namelijk dat mijn buurvrouw ruikt naar een natte hond. Omdat dit zeker weten zo is en het is te bewijzen, gebruiken we de present simple.

  My neighbour bites her nails when she is nervous.

  In deze zin staat een gewoonte, namelijk dat mijn buurvrouw altijd haar nagels bij wanneer ze nerveus is. Omdat dit een gewoonte is, gebruiken we de present simple.

  My neighbour often goes to the movies by herself

  In deze zin staat een regelmaat, namelijk dat mijn buurvrouw vaak in haar eentje naar de bioscoop gaat. Omdat hier een regelmaat wordt aangegeven, gebruiken we de present simple.

  Hoe maak je de present simple?

  Dat is eigenlijk heel simpel! We gebruiken de SHIT regel.. Ja, Ja.. dat lees je goed. de SHIT regel. Dit is een ezelsbruggetje om te weten hoe je een werkwoord moet vervoegen (toepassen).

  De SHIT regel

  Je maakt de present simple door het hele werkwoord te gebruiken zonder to. Als je weet dat je de present simpel moet gebruiken, weten we ook dat we de SHIT regel moeten toepassen.

  Bijvoorbeeld:

  Het werkwoord lopen (to walk). Je ziet dat elk werkwoord precies hetzelfde blijft behalve bij de groen gekleurde vervoegingen; daar komt de +s bij.

  I walk to school
  You walk to school
  He walks to school
  She walks to school
  It walks to school
  We walk to school
  They walk to school
  You walk to school

  She, He, It zijn dus de enige uitzonderingen waarbij het werkwoord de +s krijgt. Je ziet nu dus waarschijnlijk ook al waarom het de SHIT regels heet.