Bijles Taal Den Haag

Bijles-Nederlands-Den-HaagDe meeste kinderen leren Nederlands van huis uit. Toch is het van essentieel belang dat dit op de basisschool goed onderwezen wordt. De Nederlandse taal is een van de moeilijkste talen ter wereld. Het kent een hoop, soms zelfs onnodige, grammaticale regeltjes. Hoe kinderen op de basisschool onderwezen worden in de Nederlandse taal kan van grote invloed zijn op de rest van hun leven.

Een veelgehoorde klacht van tegenwoordig is dat de jeugd  -en dan vooral de basisschool leerlingen- niet meer het Nederlands beheersen zoals dat vroeger gebruikelijk was. Dit heeft vooral te maken met het niveau van de leerkrachten en het opkomende internettijdperk waar men het niet zo nauw neemt met de spellingsvoorwaarden. Zonde wat ons betreft.

Wij zullen uw kind ondersteunen in het correct aanleren van de Nederlandse taal. Natuurlijk zullen wij ons vooral richten op wat uw basisschool aan lesmateriaal aanbiedt maar wie zullen het niet laten om zo nu en dan zelf met voorbeelden en oefeningen op de proppen te komen. Zodoende kunnen wij uw kind op de basisschool degelijk voorbereiden op de middelbare school waar het vak Nederlands alsmaar ingewikkelder zal worden.

Friso over zijn ervaring met bijles taal (begrijpend lezen)

Locaties voor bijles basisschool taal Den Haag?

We geven zowel een-op-een als in kleine groepen  bijles taal op diverse locaties. Bijles taal wordt aan huis en in de bieb bij u in de buurt gegeven. Mocht u het ergens anders willen, kan dit altijd op afspraak.

Resultaten

  • We streven altijd naar hogere cijfers
  • Door middel van betere begripsvorming
  • Met als gevolg meer en een beter zelfvertrouwen
  • Huiswerk associëren met plezier.
  • Huiswerk niet meer zien als onbeloond werk

Tarieven Bijles taal Den Haag

Bijles taal aan huis € 35 p/uur

Contact of vragen

E-mail: financieel@eigenwijzehelden.nl
Telefoon: 0654738573 (09.00u tot 20.30u)
Inschrijven: Klik hier om in te schrijven of vul hier rechts het contactformulier in

Bewaren

Bewaren