Remedial Teacher Den Haag

In het kort over remedial teaching den haag:

WatNederlands / Taal / begrijpend lezen
Voor wie1 leerling (groep 4 t/m 8)
WaarNoordwal 10
WanneerOp het met de docent afgesproken tijdstip
KostenAfhankelijk van het traject.

Bijles Den Haag, sinds kort EigenWijze Helden, biedt remedial teaching. Dit is het geven van toegespitste didactische hulp op basis van een onderliggende hulpvraag. Vaak wordt dit ingezet na een doelgericht onderzoek en blijkt dat het leerproces van een kind lager is dan verwacht of  in sommige gevallen, gewenst.

We passen gespecialiseerde behandelingstechnieken toe om de problematiek van het kind zo effectief mogelijk onder de knie te krijgen. Deze aanpak richt zich echter niet alleen op het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde, maar biedt ook soelaas bij het groeien van het zelfvertrouwen van de kinderen.

Wilt u dat uw kind niet achterloopt of is er sprake van een kleine achterstand, dan komt begrijpend lezen lessen of naschoolse ondersteuning klassen goed van pas. Extra klasssiekale lessen door echte docenten.

Voor wie is remedial teaching Den Haag?

Bijles heeft een aantal voordelen.

 1. Voor kinderen met taalproblemen; van woordenschat tot zinscontructie.
 2. Voor kinderen met leesproblemen; denk aan startend lezen tot intensief begrijpend lezen.
 3. Voor kinderen met problemen op het gebied van spelling; lettergrepen, alfabetisering, etc.
 4. Kinderen waarbij Nederlands de tweede taal is (thuis wordt een andere taal gesproken).

Werkwijze

Heeft u het vermoeden dat uw kind vastloopt in het onderwijs? Gaat het op het gebied van taal of rekenen niet voldoende mee? Dan kunt u als ouder een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen. Dit heeft als doeleinde de hulpvraag helder te krijgen en daarmee te bepalen of de leerling geholpen kan worden. Neemt u tijdens dit gesprek graag alle relevante gegevens mee. Daarbij ook de contactgegeven van de schooljuf/meester. U kunt denken aan de toetsgegevens van school, mogelijke eerdere RT-verslagen en/of onderzoeksresultaten.


Overweegt u Remedial Teaching?

Zodra er na het kennismakingsgesprek een duidelijk beeld is gecreerd en is geleid tot een concrete hulpvraag stellen we een behandelingsplan op. Dit plan betreft doorgaanse een 12-weken traject waarin wij wekelijkse sessies van 60 minuten het de leerling houden. De begeleiding is altijd één op één. Wel kunnen we in overleg ervoor kiezen om kortere sessies van 45 minuten te houden. Dit gebeurt echter alleen bij de jongere leerlingen al dan niet met een korte aandachtsspanne. Op verzoek kan de leerling ook op school begeleid worden.
We maken gebruik van verschillende remediale instrumenten en methodieken. We geven huiswerk mee en werken parallel aan de sessies ook aan hun zelfbeeld.
Op ongeveer 75% van het traject volgt een evaluatie om te vast te stellen of de gedefineerde doelen nog haalbaar zijn. We kijken dan gelijk of het volledige traject nodig is of dat het plan doorgezet moet worden.

We nemen contact met u op

Vul het onderstaande contactformulier in en wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld met betrekking tot remedial teaching.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Uw telefoonnummer

  Waar gaat uw vraag over:
  Individuele BijlesRekenlesNaschoolse ondersteuning (basisschool)Begrijpend Lezen lessenCoaching & Begeleidingoverig