Taalondersteuning begrijpend lezen

We hebben ontdekt dat er veel vraag is na specifieke ondersteuning op begrijpend lezen. Veel kinderen blijken hier moeite mee te hebben. Daarom bieden we deze taalondersteuning “Begrijpend Lezen” aan. Het is opgezet om in kleine groepen kinderen voor te bereiden op de cito toets en hun algehele taalgevoel te ontwikkelen. In anderhalf uur per week, op de zondag, komen de kinderen bijeen en gaan we klassikaal lezen. We bespreken de bijbehorende vragen en ontwikkelen de taal door ons ook te richten op woordenschat en taalgevoel.

Hoe ziet een les taalondersteuning begrijpend lezen eruit?

De lessen start met het uitdelen van de tekst die we die dag gaan behandelen. Daarna wordt de toets van de week ervoor besproken. Dit zijn veelal de woordjes. Ook gaat nu de koektrommel even rond en vragen we hoe hun week was.

Vervolgens gaan we klassikaal de teksten lezen. Om de beurt krijgen de kinderen de ruimte om een stukje voor te lezen. Zodra de tekst af is zijn we 30 min verder. We nemen 10 minuten pauze.

Na de pauze krijgen de kinderen hun vragen. Ook deze worden klassikaal behandeld. We peilen op begrip van contexten, woordenschat en interpretaties. Door hardop bezig te zijn met de tekst zullen de kinderen ook het taalgevoel sneller ontwikkelen.

Tot slot krijgen ze een toets van nieuwe woordjes die behandeld zijn. Deze maken ze en leveren ze aan het einde van de les in. Tot slot krijgen ze de opdracht mee om voor één moeilijk woord op te zoeken en te delen in volgende les.

Wat is het voordeel van taalondersteuning begrijpend lezen?

  1. We werken in kleine groepjes, waardoor alle kinderen aandacht krijgen.
  2. We zitten in centrum van Den Haag, dus vrijwel altijd in de buurt
  3. We zijn goedkoper dan de grotere organisaties in Den Haag.
  4. We hebben meerdere tijdstippen waarop u uw kind kunt plaatsen.
  5. We hebben geen admininstratiekosten* en geen opzegtermijn.
  6. We werken met docenten, coaches en pedagogen. Dit betekent dat de kwaliteit van de ondersteuning hoog is!


Wat zijn de kosten van deze ondersteuning?

De prijs voor de ondersteuning is €60 per vier weken, waarbij u 300 minuten ondersteuning krijgt.
Inschrijven voor een proefles taalondersteuning begrijpend lezen?

Proefles

Let op, u wordt door verwezen naar onze andere site!

Inschrijven | proefles – EigenWijze Helden