Present Perfect Uitleg

Present Perfect Uitleg – De present perfect (voltooid tegenwoordige tijd) gebruik je wanneer er een connectie is met het verleden en het heden. Dit kan in twee gevallen.

1. Er is iets gedaan of gebeurt waarvan het (gevolg) nu nog steeds merkbaar is. Wanneer het gebeurt is, is niet van belang.

He has taken a dump and it still smells!
Hij heeft gepoept en stinkt er nog steeds!

This dude has eaten it all and did not even ask!
Deze gozer heeft alles opgegeten en heeft het niet eens gevraagd!

In de tweede zin is er geen direct woord die aanduidt dat het nog steeds merkbaar is. In dit geval moeten we logisch nadenekn. De gozer heeft in het verleden opgegeten en dat is nog steeds merkbaar, omdat er op dit moment irritatie wordt uitgesproken.

2. Wanneer we zeggen dat er iets in het verleden is begonnen en nu nog bezig is. Signaalwoorden zijn vaak “for” of “since”.

He has begged for an Xbox since this december.
Hij smeekt sinds december al om een Xbox.

For the last 10 years his dog has eaten wild pidgeons.
De afgelopen 10 jaar eet zijn hond wilde duiven.