Uitschrijven
Welke les(sen) wenst u stop te zetten? (verplicht)
Individuele bijlesBegrijpend lezenRekenlesNaschoolse ondersteuning

U dient akkoord te gaan met het volgende:
Ik begrijp dat de opzegging pas ingaat 30 dagen vanaf nu.