Welk (les)materiaal moet ik meenemen?

Les- en oefenmateriaal

We vragen alle boeken die gebruikt worden op school mee te nemen. Uiteraard geldt dit alleen voor de vakken waaraan er gewerkt moet worden. Sommige leraren willen niet dat boeken worden meegenomen, in kan er ook extra oefenstof worden opgevraagd. Wij zorgen ook voor oefenmaterialen afgestemd op het niveau van de leerling.

Overig materiaal

Het is belangrijk dat de leerlingen voor de vakken de juiste spullen meenemen. Voor rekenen en wiskunde vragen we een ruitjesschrift en voor andere vakken streepjesschrift. Deze kunt u ook bij ons aanschaffen voor €0,50 per schrift. Potloden, pennen, etc. zijn ook nodig.