Hoe moet ik uren invullen?

Vermeld hoe het geld betaald is / wordt door de volgende volgorde te gebruiken:
(NAAM LEERLING), (AANTAL UUR), (BETAALMIDDEL)

Bijv.
A. Joost, 1 uur, cash
B. Joost, 2 uur, bank / overmaken