Rangtelwoorden

Een rangtelwoord is een woord dat een rangvolgorde in een rij weergeeft. De meest gebruikte is: eerste, tweede, derde, etc.

Een overzicht:

1st first 16th sixteenth
2nd second 17th seventeenth
3rd third 18th eighteenth
4th fourth 19th nineteenth
5th fifth 20th twentieth
6th sixth 21st twenty-first
7th seventh 22nd twenty-second
8th eighth 23rd twenty-third
9th ninth 30th thirtieth
10th tenth 40th fortieth
11th eleventh 50th fiftieth
12th twelfth 60th sixtieth
13th thirteenth 70th seventieth
14th fourteenth 80th eightieth
15th fifteenth 90th ninetieth

Hoe maak je rangtelwoorden?

In het overzicht hierboven kun je zien dat de meeste rangtelwoorden gemaakt worden door -th achter het gewone telwoord te zetten:

four – fourth 4th
seven – seventh 7th
eleven – eleventh 11th

Bij eerste, tweede en derde is dat niet het geval:

one – first 1st
two – second 2nd
three – third 3rd

Je ziet dat bij de cijfer-letter combinatie steeds de laatste twee letters van het woord genomen worden als je het voluit schrijft. Dat is ook het geval bij de rangtelwoorden die eindigen op -th.

Vanaf 21 wordt het rangtelwoord gemaakt door het gewone telwoord voor de tientallen te gebruiken en daarna het rangtelwoord tussen 1-9:

twenty-one twenty-first 21st
forty-two forty-second 42nd
sixty-three sixty-third 63rd
ninety-nine ninety-ninth 99th

Spelling Engelse rangtelwoorden

In het overzicht zie je enkele rangtelwoorden dikgedrukt staan. Bij deze rangtelwoorden verandert er iets in de spelling ten opzicht van de gewone telwoorden:

fifth –>; ve verandert in f
eighth –>; er wordt één t geschreven
ninth –>; de e vervalt
twelfth –>; ve verandert in f
twentieth –>; bij de tientallen verandert y in ie

Bewaren