Oefenmateriaal groep 6 rekenen

Hier vindt u de top 5 oefenmaterialen voor groep 6 rekenen. We beschrijven kort de inhoud van het boek en benoemen drie pluspunten. Ook vindt u hier de prijs en waar het boek te koop staat. Mocht u vragen hebben, kunt u deze altijd stellen.

Kijk op Wijzer over de basisschool (groep 6) voor meer informatie als u als ouder zelf uw kind goed wil ondersteunen

Oefenmateriaal groep 6 rekenen

5. Real Life Rekenen

€6,50 te koop bij: Bol.com

Real Life Rekenen is extra rekenmateriaal dat je kunt inzetten naast elke rekenmethode. De rekenboeken staan boordevol ‘moderne’ redactiesommen. Real Life Rekenen traint leerlingen om hun rekenkennis effectief toe te passen in het dagelijks leven én in andere schoolvakken. Dat doen ze zelfstandig en volgens een gestandaardiseerde aanpak. Daarmee sluit Zwijsen volledig aan bij de uitgangspunten van het opbrengstgericht werken. Met Real Life Rekenen gaan je leerlingen beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs.

+ Handig voor onderweg
+ Goedkoop
+ Leerzaam
– Alleen tafels en delen

Voor €6,50 te koop bij: Bol.com

4. LVS- en entreetoets oefenboeken compleet Delen 1, 2 en 3 – Gemengde opgaven – Groep 6, opgaven voor rekenen, taal en studievaardigheden

59,95 te koop bij: Bol.com

Bereid uw kind goed voor op zowel de LVS-toetsen als de Entreetoets. Alle onderwerpen die in zowel de LVS-toetsen als de Entreetoets getoetst worden, komen in deze Oefenboeken uitgebreid aan bod. De behaalde resultaten geven een beeld van het niveau van een leerling. Aan de hand van de behaalde resultaten kan gekeken worden wat een leerling al beheerst en waar nog extra aandacht nodig is. Alle onderwerpen die in zowel de LVS-toetsen als de Entreetoets getoetst worden, komen in deze Oefenboeken uitgebreid aan bod. De manier waarop de vragen worden gesteld, is afgestemd op die van het Cito, omdat die op veel punten afwijkt van de meest gebruikte lesmethoden in het basisonderwijs.

+ Breed aanbod
+ Afgestemd op Cito en LVS
+ Rekenen én taal

– Duur

Voor €59,95 te koop bij: Bol.com

3. Ajodakt Rekenen (set a 5ex) Verhaaltjessommen groep 6 Werkboek

€36,45 te koop bij: Bol.com

Het werkboek oefent intensief het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, met onder andere: herhaling van cijferend optellen en aftrekken uit groep 5; langere optelsommen tot 10.000; van herhaald optellen naar cijferend vermenigvuldigen met een 1-cijferig getal. Het werkboek maakt gebruik van contexten en biedt de benodigde aandacht aan het vooraf inschatten van het antwoord.

+ Eenvoud in uiterlijk en structuur.
+ Snel inzetbaar voor thuis en op school.
+ Veel materiaal
– Uitvoering is niet mooi

Voor €36,45 te koop bij: Bol.com

2.Vakantie oefenblaadjes herhalingsoefeningen taal en rekenen. Naar het 4de leerjaar, naar groep 6

€8,95 te koop bij: Bol.com

Herhalingsoefeningen taal en rekenen. Met breuken werken, cijferend rekenen, verkleinwoorden en meervoud vormen, zinnen ontleden… Uw kind heeft het afgelopen schooljaar een enorme weg afgelegd. En daar mag het best trots op zijn! Daarom zou het bijzonder jammer zijn als het niveau van uw kind tijdens de vakantie achteruitgaat.Om de leerstof te blijven onthouden is herhaling ontzettend belangrijk. De oefenblaadjes in dit blok zijn daarbij een fantastisch hulpmiddel. Laat uw kind elke dag een blaadje invullen en op die manier met een kleine inspanning de leerstof onderhouden of weer opfrissen. De oefeningen sluiten aan bij het leerprogramma van de basisschool en zijn ideaal om de zomervakantie te overbruggen.

+ Zeer leerzaam
+ Goede kwaliteit
+ Voordelig
– Geen antwoorden bijgesloten

Voor €8,95 te koop bij: Bol.com

1. Entreetoets rekenen voor groep 6

€13,93 bij: Bol.com

Met de CITO ENTREETOETSEN in groep 6 worden de vaardigheden van leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden gemeten. De ENTREETOETS groep 6 is een belangrijke voorspeller voor de resultaten van leerlingen in groep 7. Het tijdig opsporen van eventuele kennishiaten (achterstanden) geeft u als ouder meer tijd om extra instructie en oefening te geven in de aanloop naar groep 7. Dit boek bevat:

  • een Cd-rom met 1250 opgaven
  • Drie oefenniveaus: met en zonder tijdsdruk en hulp*
  • Met logboek en foutenregistratie per gebruiker
  • Geeft inzicht in de prestaties van het kind
  • Toetsen op papier (toets, invulblad, antwoordenblad)

+ Uitgebreid
+ De CD rom speelt in op het digitale tijdperk
+ Veel oefeningen
– Is droog van stof
– Uitvoering is niet mooi

Voor €13,93 te koop bij: Bol.com

Mocht u andere boeken missen die passen in de Oefenmateriaal Groep 6 Rekenen, laat het ons dan weten. We bekijken uw tips en beoordelen of deze in de top 5 thuis hoort. Heeft u een andere ervaring met een van de bovenstaande boeken, horen wij dit ook graag. De Top 5 Oefenmateriaal Groep 6 Rekenen is aan te passen indien we ervaren dat ouders en leerlingen het oefenmateriaal achterhaalt of onprettig vinden

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren