Nieuwe Schooljaar 2018/2019

Er zijn een aantal veranderingen die in het schooljaar van 2018/2019 zullen worden doorgevoerd.

De tarieven

De tarieven voor de lessen zullen worden verhoogd. We zijn in 2017 enorm gegroeid, we hebben diverse locaties en zijn verschillende samenwerkingen aangegaan. Deze groei is natuurlijk enorm welkom, maar heeft ook voor wat (risicovolle) inzichten gezorgd. Zo blijkt dat we teveel van onze eigen middelen ter beschikking stellen zonder hier wat voor terug te krijgen. Helaas hebben we (nog) geen subsidies, dus moeten we het volledig doen van de opbrengsten. Om dit mooie werk te kunnen blijven doen moeten we dus de tarieven aanpassen.

Nachoolse ondersteuning

HIeronder leest u wat de tarief wijziging is voor komend schooljaar.

2017/ 2018 2018 / 2019
4 lessen per maand €36 €45
8 lessen per maand €60 €75
16 lessen per maand €108 €130

Begrijpend lezen lessen

Hieronder leest u wat de tarief wijziging is voor komend schooljaar.

 NOORDWAL 10 2017/ 2018 2018 / 2019
4 lessen per maand €48 €55
YPENBURG 2017/ 2018 2018 / 2019
4 lessen per maand €50 €50