Meest gesteld vragen: naschoolse ondersteuning

Les- en oefenmateriaal

We vragen alle boeken die gebruikt worden op school mee te nemen. Uiteraard geldt dit alleen voor de vakken waaraan er gewerkt moet worden. Sommige leraren willen niet dat boeken worden meegenomen, in kan er ook extra oefenstof worden opgevraagd. Wij zorgen ook voor oefenmaterialen afgestemd op het niveau van de leerling.

Overig materiaal

Het is belangrijk dat de leerlingen voor de vakken de juiste spullen meenemen. Voor rekenen en wiskunde vragen we een ruitjesschrift en voor andere vakken streepjesschrift. Deze kunt u ook bij ons aanschaffen voor €0,50 per schrift. Potloden, pennen, etc. zijn ook nodig.

Al onze docenten die deze lessen geven, hebben een pedagogische achtergrond. Dat wil zeggen dat ze geschoold zijn het omgaan met kinderen, de stof beheersen én hebben geleerd hoe ze deze stof moeten overbrengen. Het team bestaat uit:

  • Onderwijsassistenten
  • Basisschooldocenten
  • Coaches

 

Geen probleem! Dat kan gebeuren. Na twee weken sturen we  een herinnering. U heeft dan voldoende tijd om alsnog de betaling te verrichten.

Let wel op. Als er een achterstand van één maanden oploopt, kunt uw kind geen deel meer uitmaken van de lessen tot dat is de achterstand is afgelost. Dit betekent dat u dus 30 dagen de tijd heeft om de betaling te verrichten.

Mocht u in financiële moeilijkheid verkeren, neemt u dan contact met ons op. We kunnen dan gezamenlijke kijken wat we kunnen doen.

Omdat sommige collega’s de weken niet goed vermelden kost het de loonadministratie veel werk om dit uit te zoeken en recht te trekken. Om deze reden moeten we naast het weeknummer ook de bijbehorende data vermelden.

Als een leerling niet op het ingeplande tijdstip kan, is het verschuiven van de lessen mogelijk. Hiervoor moet u minstens twee dagen van te voren contact opnemen en doorgeven dat het reguliere tijdstip niet kan. U geeft dan het gewenste tijdstip door en wij laten weten of hier ruimte voor is.

Mocht je het vorige week vergeten zijn stuur je een e-mail naar financieel@eigenwijzehelden.nl. Vermeld hierin om welke klant het gaat, hoeveel uur en specifiek op welke data dit was. Het onderwerp moet zijn: ‘vergeten uren in week XX’. De “XX” is uiteraard door jou in te vullen.

Ziekmelding

Indien de leerling ziek is, wat uiteraard kan voorkomen, en heeft dit geen gevolgen. Als de leerling op de dag zelf wordt afgemeld zitten er in dit geval geen kosten aan verbonden.

Als dit echter vaker gebeurt (bij meer dan 2 keer per kwartaal) wordt gaat de afmeldingsplicht van kracht. Dit betekent dat de leerling minimaal 24 uur van te voren moet worden afgemeld. Wordt dit niet gedaan, wordt de helft van het uurtarief alsnog in rekening gebracht.

Afwezigheid zonder afmelding

Indien de leerling niet is afgemeld en niet komt opdagen wordt het halve uurtarief in rekening gebracht. Als dit echter vaker gebeurt (bij meer dan 2 keer per kwartaal) wordt de het hele uurtarief alsnog in rekening gebracht.

Download eerst het declaratieformulier via deze link. Vul deze in. Upload het, samen met een kopie van de bon, bij de urenregistratie. Als het wordt goedgekeurd krijg je het bedrag samen met jouw salaris teruggestort op jouw rekening. Let wel dat je vooraf besproken hebt wat je van plan bent te kopen.

U krijgt elke maand een factuur voor de aantal lessen die uw kind aan naschoolse ondersteuning (HWO) zal kregen. De betaling kunnen niet cash.

Kan uw kind een les niet? Kunt u in overleg kijken of hij of zij een ander les kan inhalen. Indien een tweede les niet bijgewoond kan worden, kan deze niet ingehaald worden. Dit geldt niet in exceptionele gevallen. Dit wordt echter per situatie beoordeeld.

Vermeld hoe het geld betaald is / wordt door de volgende volgorde te gebruiken:
(NAAM LEERLING), (AANTAL UUR), (BETAALMIDDEL)

Bijv.
A. Joost, 1 uur, cash
B. Joost, 2 uur, bank / overmaken

Bijles Den Haag hanteert geen opzegtermijn. U kunt op- en afschalen naar wens. Ook kunt u de bijles in groepsverband (BiG) te allen tijden stopzetten.

Wij hanteren alleen registratiekosten als de leerling minder dan 4 uur bijles in groepsverband heeft gehad en dan stopt. Kosten hiervan bedragen een eenmalige €19,95. Dit dekt dan de gemaakte kosten voor oa. het aanmaken van de leerlingen map en toebehoren.

Er zit een verschil in bijles, huiswerkondersteuning en huiswerkbegeleiding. Althans zo zien wij dan.

Bijles is individueel lesgeven van een specifiek vak. Hierbij krijgt de leerling continue aandacht en ondersteuning.

Huiswerkondersteuning is een soort bijles in groepsverband. Het is lijkt  op bijles, maar het is net anders. Het is een klein groepje, waarbij iedereen ondersteuning krijgt op hun eigen vak. Er zit ook een stuk zelfstandigheid bij, zoals het maken van oefeningen en opgaven. Persoonlijke aandacht is hier nog steeds gegarandeerd omdat het kleine groepjes bevat (max 6 leerlingen). Dit bieden wij: huiswerkondersteuning

Huiswerkbegeleiding heeft niks meer met bijles te maken. Het is in veelal grote groepen huiswerk maken. Vragen stellen kan, maar niet altijd en de mate van zelfstandigheid is erg hoog. Dit is vaak goed voor kinderen op de middelbare school omdat zij meer richten op zelfstandig werken.

Load More